Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

ANASAYFA arrow GÜNDEM arrow Mali gündem haberleri
Mali gündem haberleri
SSK ve hem de Bağ-Kur Borçlularına Önemle Duyurulur Yazdır E-posta
Yazar Sait ALBAYRAK   

5763 sayılı kanunla, hem SSK ve hem de Bağ-Kur borçlularına önemli bir avantaj getirildi. Yapılan düzenlemeyle büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin, uzlaşılan ve Bakanlar Kurulu'nca karara bağlanan borçları hariç olmak üzere resmi sektör işverenleri, özel sektör işverenleri, esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılar ve topluluk sigortasına tabi avukat ve noterler kanun kapsamına girmektedir.

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı olanların 31/3/2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları, ödeme kolaylığı kapsamına girmektedir.

Kamu sektörü ve özel sektör işverenlerinin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 2008/Mart ve öncesi dönemlere ilişkin borçları, başka bir anlatımla 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden oluşan borçlar için başvurulabilecektir. Ödeme kolaylığı hükümlerinden yararlanmak isteyenler, 27/5/2008 tarihinden 28/7/2008 (dahil) tarihine kadar işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta müdürlüklerinden temin edilebilecektir.

Başvurular nereye yapılacak?

Ödeme kolaylığı kapsamına giren borçlar için, işyerinin/sigortalıların bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta müdürlüklerine başvurulacaktır.

İşverenlerin aynı Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta müdürlüklerinde birden fazla tescilli işyerinin olması ve bu işyerlerinin borçları için ödeme kolaylığından yararlanmak istemeleri halinde, her bir işyeri dosyası için ayrı ayrı başvuru formu düzenleyerek başvuracaklardır.

Borçluların borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla aksatmamaları (hiç ödememe veya eksik ödeme) gerekmektedir. Aksi takdirde taksitlendirme haklarını kaybedecekler ve ödeme kolaylığından yararlanamayacaklardır.

Taşeron borçları

Asıl işverenler, taşeronun borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Bu nedenle, asıl işverenin ödeme kolaylığı için talepte bulunması halinde, taşeronun da borcu varsa bu borçta dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. Ancak, bu durumda asıl işveren taşeronun ödeme kolaylığına müracaat etmeyeceğine dair taşeron ile müşterek imzaladıkları taahhütname getirecektir. Buna karşın, taşeron sadece kendi borcu için ödeme kolaylığından yararlanmak amacıyla müracaat etmesi halinde ise asıl işverenden anılan borç nedeniyle daha sonra SGK'yla ihtilaf yaratmayacağına dair taahhütname verilecektir.

24 taksit yapılabilecek

Başvuru tarihini takip eden bir ay içinde borç aslının, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15'i ile birlikte ödenmesi halinde, borç peşin ödenmiş sayılır ve bu durumda bakiye gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 85'i silinecektir. Yapılandırmaya esas olan borçlar en fazla 24 aya kadar taksitle ödenebilecektir. Borçların, 12 aya kadar taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 55'i; 24 aya kadar taksitle ödenmesinin tercih edilmesi halinde ise yüzde 30'u silinecektir. Taksitle ödemede ayrıca,

. Vade farkı alınmayacaktır.

. Teminat aranmayacaktır.

. Mevcut hacizler ödemeler nispetinde, bankalar ve ihale makamları nezdindeki hacizler ise ilk ödemeden sonra kaldırılacaktır.

Bağ-Kur'luya sağlık yardımı verilecek

1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri borçlarının bulunmaması veya borçları bulunmakla birlikte bu borçların özel kanunlara göre yapılandırılmış olması ve ödeme yükümlülüklerinin de yerine getirilmesi şartıyla, ödeme kolaylığı sağlanan toplam borçlarının ilk dört taksitini ödemeleri halinde sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacaklardır.

Başvurmayanlara haciz geliyor, teşvik verilmiyor

Kanundan faydalanmak için başvuruda bulunmayan ya da yükümlülüklerini yerine getirmeyenler; icra, haciz ve satış işlemlerine muhatap olacaklar, devletçe sağlanan üretim, yatırım, yardım gibi destek ve teşviklerden yararlanamayacaklar, ihalelere girmek için gerekli olan "Borcu yoktur" yazısını alamayacaklar, istihdam paketiyle getirilen prim indirimi avantajından yararlanamayacaklar ve Bağ-Kur sigortalıları sağlık sigortasından faydalanma imkanını kullanamamış olacaktır.

 
2007 Yılı Asgari Ücret Yazdır E-posta
Yazar Sait ALBAYRAK   

2007 Asgari Ücret Brüt: 562,50 Net:403,03


    

Devamını oku...
 
SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Yazdır E-posta
Yazar Sait ALBAYRAK   
 

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurdan Emekli olan Şirket Ortakları ve Kendi Adına Çalışanlar, %10 SGD Primini yatırıyor musunuz?

Devamını oku...
 
Bağ-Kur'lu 'tek çatı'yla daha az prim ödeyecek Yazdır E-posta
Yazar Sait ALBAYRAK   

Bağ-Kur'lu 'tek çatı'yla daha az prim ödeyecek

Bağ-Kur'lu 'tek çatı'yla daha az prim ödeyecek YENİ sosyal güvenlik sistemi, milyonlarca esnaf, sanatkar, serbest meslek erbabı ve tüccar ile tarımla uğraşanlar ve şirket ortaklarını yakından ilgilendiriyor.


Devamını oku...
 
Kimler emlak vergisi ödemiyecek Yazdır E-posta
Yazar Sait ALBAYRAK   

Kimler emlak vergisi ödemeyecek?


• Türkiye sınırları içinde tek konutu olan,
• Konutunun brüt alanı 200 m2'yi aşmayan,
• Herhangi bir gelir de bulunmayan

Devamını oku...
 
Emlak Alırken... Yazdır E-posta
Yazar Sait ALBAYRAK   

Gayrimenkul alımında ve satımında dikkat edilecek noktalar

Devamını oku...
 
Emlak vergisinde son günler (önemli) Yazdır E-posta
Yazar Sait ALBAYRAK   

2006 yılına ilişkin emlak vergisinin, birinci taksiti Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde, ikinci taksiti de Kasım ayında olmak üzere, iki eşit taksitte ödeniyor.

Devamını oku...
 
Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı Yazdır E-posta
Yazar Sait ALBAYRAK   

2006 Dönemine Ait İlk Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. 

Devamını oku...
 
VERGİ LEVHASININ TASTİKİ (ÖNEMLİ) Yazdır E-posta
Yazar Sait ALBAYRAK   

Mükelleflerin 31.05.2006 tarihine kadar 2005 yılı vergi levhalarını;

Devamını oku...